Landbouw en Veeteelt Projecten

Donation Goal For This Project is EURO1000000
Raised EURO000000
0%
EURO1000000 To Go

Het is gebruikelijk dat steeds meer kinderen met een lege mag op school komen. Maar nu vraagt deze kwestie meer aandacht omdat we aan onze kinderen van kwalitatief onderwijs willen voozien.

Een kind heeft meer energie nodig om een les goed te kunnen volgen.
Wij willen niet dat het toekomstperspectief van onze scholieren door honger nadelig wordt beïnvloed. Daarom beginnen we met landbouw en veeteeltprojecten voor de voedsel zekerheid van onze kinderen.